DI Produktion

Digitalisering og automatisering

Der er markante potentialer for produktionsvirksomhederne i at både digitalisere og at automatisere -og i at være dem, der udvikler løsningerne til både digitalisering og til automatisering.

Samtidig lever vi i en tid, hvor digitale systemer lever under konstant risiko for cyber-angreb, hvorfor den digitale infrastruktur løbende skal sikres et robust værn. 

Automatisering og højteknologisk udvikling er dyrt, og investeringerne heri må ikke bremses af de nuværende usikkerheder på markedet og i verden. Udviklingsprojekter har ofte et dyrt og flerårigt investeringssigte, hvorfor sikre økonomiske rammer er afgørende for at virksomhederne iværksætter et udviklingsprojekt.  Derfor skal der være mærkbare incitamenter og en sikkerhed om økonomien i virksomhedernes R&D aktiviteter.

Digitalisering, automatisering og udvikling

DI Produktion foreslår:

  • at regeringens kommende digitaliseringsstrategi skal adressere cybercrime og beskyttelse af produktionsvirksomhederne

Relateret indhold