Medlemsservice

DI Produktion giver dig indflydelse, sparring og den nyeste viden.

Det arbejder vi for

DI Produktion ønsker at skabe de bedste rammer for at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Vi formidler løbende politiske budskaber på vegne af vore medlemmer. Det gør vi via dialog med politikere, centraladministrationen og ved at bidrage til den offentlige debat i medierne. Som medlem får du dermed et talerør for produktionsbranchens interesser.

Ønsker du at blive medlem?
  1. Få løbende information, som indeholder de væsentligste produktionspolitiske nyheder

  2. Vær med i netværk, hvor du får mulighed for at møde både kunder, leverandører og andre virksomheder

  3. Deltag i et bredt udvalg af seminarer, konferencer og workshops

  4. Stil personalejuridiske spørgsmål til vores over 50 eksperter, der hver dag sidder klar til at svare

  5. Modtag eksportrådgivning, markedsanalyser og handelscertifikater med internationalt fokus

  6. Påvirk politiske beslutninger i kommuner, regioner og regionale vækstfora gennem DI’s 18 regionalforeninger

Kontingent til DI Produktion

Er du medlem af en af de otte foreninger i DI Produktion:

Du sikret gratis medlemskab af DI Produktion frem til og med 2024.

Er du ikke medlem af en af de otte foreninger i DI Produktion:

Kontingentet er i 2022/23 fastsat til 0,006 pct. af lønsummen for de enkelte foreningers medlemskreds (efter fastlagte produktionsbranchekoder), og beløbene justeres årligt efter ændringer i grundlaget.

Minimumskontingentet er fastsat til 1.100 kr. årligt, og vil omfatte virksomheder med mindre end ca. 40 medarbejdere.

Maksimumskontingentet er fastsat til 50.000 kr. årligt, hvilket vil omfatte virksomheder med mere end ca. 1.200 medarbejdere.

Satserne reguleres årligt i henhold til årsstigningstaksten i Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik.

Fremadrettet vil kontingentet blive besluttet af DI Produktions generalforsamling.

Bliv opdateret

Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent