11.06.19 DI Produktion Nyheder

Innovationstur til USA

Innovationstur til USA i DI | Produktionskredsløb | Virksomheder åbner dørene for 3000 piger

Innovationstur til USA med DI
På turen får du mulighed for at besøge nogle af de mest innovative virksomheder og universiteter på USA's vest- og østkyst. Turen finder sted i uge 46 fra den 11.15. november.

Et produktionskredsløb i balance
I Danmark er vi yderst overlegne, da vi i 2018 når hele 89% i returprocent og dermed en national miljøprofil for anvendelsen af drikkedåser.

Danske virksomheder åbner dørene for 3000 piger
Til Girls' Day in Science skal pigerne undersøge og opleve, hvad man kan udrette med viden om IT, teknologi og naturvidenskab. Hvem ved måske bliver de inspireret til at vælge en uddannelse og en karriere, som de fleste piger fravælger.