15.12.22 DI Produktion Nyheder

Peter Trillingsgaard: En regering over midten kan sætte skub i vigtige reformer for produktionsdanmark

Danmark har fået en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Den nye regering ind over midten af dansk politik vil ifølge Peter Trillingsgaard gøre op med reformtørken og sikre, at vi kan få sat skub i vigtige dagsordener såsom arbejdskraft og grøn omstilling

Peter Trillingsgaard, branchedirektør i DI Produktion, er overordnet positivt stemt over for det fremlagte regeringsgrundlag, hvor det bl.a. fremgår, at regeringen vil nedsætte en national energikrisestab (NEKST). Denne skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer som bl.a. fjernvarmeudrulning.

Grøn omstilling i fokus

- Jeg er virkelig glad for, at regeringen vil lette og forkorte sagsbehandlingen på grønne projekter og fjerne benspænd for virksomhederne. Det betyder, at virksomhederne rent faktisk har mulighed for at levere den vedvarende energi og de energieffektive løsninger, som det haster med at få ud i livet, og som er helt afgørende for, at vi kan realisere vores høje klimaambitioner.

Peter tilføjer dog, at det er afgørende, for at lykkes med den ambitiøse tidsplan for CO2-reduktioner, at få en meget tæt dialog med produktionsdanmark om, hvilke forudsætninger der skal være på plads for, at målsætningerne kan nås.

Regeringen vil desuden øge produktionen af biogas for at fortrænge den russiske gas. Dette finder Peter glædeligt, da det er vigtigt, at den danske biogas kommer til anvendelse og gavn i danske produktionsvirksomheder, der ikke har andre alternativer til grøn omstilling. Dette forudsætter en afgiftsfritagelse af ledningsført biogas i lighed med andre lande som Tyskland og Sverige.

Kvalificeret arbejdskraft er en nødvendighed

- Grøn omstilling kræver kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også afgørende, at regeringen ønsker at øge arbejdsudbuddet og gennemføre en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne, siger Peter Trillingsgaard.

Det seneste halve år har mange danske produktionsvirksomheder forgæves annonceret efter kvalificeret arbejdskraft, og manglen gør at virksomhederne må sige nej til ordrer og derfor går glip af indtjening.

Det er bl.a. afgørende, at flere unge har lyst til at vælge en erhvervsuddannelse, og derfor finder Peter det også meget positivt, at regeringen sætter fokus på at styrke erhvervsuddannelserne både i forhold til det rette udstyr og de rette lærekompetencer.

- Den grønne omstilling vil ikke kunne lade sig gøre, hvis vi ikke har folkene til det, og det bliver der heldigvis handlet på nu. Erhvervslivet står klar med åbne arme og vi håber, at vi får uddannet den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, der skal gennemføre den grønne omstilling i praksis. Vi glæder os til samarbejdet med den nye regering, siger Peter Trillingsgaard afslutningsvis.

Relateret indhold