31.05.23 DI Produktion Nyheder

Erhvervsuddannelser på tværs af grænser

Den 10. juni er en skelsættende dag for industriteknikerlærling, Janus Langgaard Nielsen, der arbejder hos Dansk Maskinindustri A/S. Janus får nemlig en enestående chance for at udvide sine horisonter, når han rejser til Darmstadt, lige uden for Frankfurt, for at modtage tre ugers intensiv træning hos den tyske virksomhed Diatest.

Foto: Privat

Janus bliver en af de allerførste lærlinge, der skal udstationeres gennem Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI). Det er en ny indsats i Industriens Uddannelser, der handler om at synliggøre, at man kan komme til udlandet, når man tager en erhvervsuddannelse.

Vigtige erhvervsuddannelser kræver vigtige initiativer

Der er ingen tvivl om, at erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle for samfundet og verden som helhed.

For det første er erhvervsuddannelserne afgørende for at opretholde en stærk og konkurrencedygtig økonomi. Ved at uddanne fagfolk inden for industrielle fag bidrager vi direkte til udviklingen af avancerede teknologier og innovative løsninger.

Desuden giver erhvervsuddannelserne unge mennesker praktiske færdigheder og et solidt fundament, der gør dem i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet med værdifulde kompetencer.

Morten Koch, COO hos Dansk Maskinindustri A/S, påpeger dog, at virksomhederne står over for en stor udfordring, når det kommer til rekruttering af bl.a. unge industriteknikere. Der simpelthen ikke nok unge, der vælger og fastholder en erhvervsuddannelse.

For at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive er det nødvendigt at tilbyde oplevelser og muligheder, der fastholder de unge i faget, og her er udenlandsophold som Janus' et tiltag, der kan skabe en merværdi og styrke tiltrækningskraften for erhvervsuddannelserne.

Men hvorfor praktikophold i udlandet?

Svaret ligger i det perspektiv, det tilføjer til deres uddannelse og personlige udvikling.

Når unge lærlinge som Janus får mulighed for at arbejde og lære i en anden kulturel kontekst, åbnes døren til en verden af forskellige tilgange, teknologier og arbejdsmetoder. Det udvider deres horisonter og giver dem værdifuld erfaring, som de kan anvende i deres fremtidige karriere.

Erhvervsuddannelsernes betydning kan ikke undervurderes. De spiller en afgørende rolle for at sikre et konstant flow af dygtige fagfolk, der er i stand til at tackle de udfordringer, som vores moderne samfund og industri står over for.

Ved at give unge mennesker som Janus mulighed for at lære af andre landes bedste praksis og teknologier, skaber vi en globalt forbundet generation af fagfolk, der kan trække på hinandens viden og udvikle nye innovative løsninger.

Den tyske virksomhed Diatest, der fremstiller måleinstrumenter til kontrol af kvalitet og præcision af borehuller, er et perfekt eksempel på den værdifulde erfaring, Janus vil få under sit praktikophold. Sammen med støtten fra det europæiske udvekslingsprogram ERASMUS+ får han mulighed for at lære af specialister inden for sit felt og bygge bro mellem forskellige kulturelle og teknologiske tilgange.

Erhvervsuddannelserne har netop brug for den slags initiativer og partnerskaber. Ved at styrke samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i udlandet skaber vi en stærkere og mere dynamisk faglært arbejdsstyrke.

Vi bør kun opmuntre og støtte flere unge til at tage denne rejse, så de kan opnå en bedre forståelse af deres fag og bidrage til at forme en endnu mere innovativ og konkurrencedygtig industri.

Relateret indhold