21.11.23 DI Produktion Nyheder

Medicinalvirksomhedernes fremgang skygger for generel nedtur i industrien

Ser man bort fra den succesfulde medicinalindustri, står det klart, at de danske industrivirksomheder generelt er inde i et stormvejr.

Foto: GettyImages

Fremgangen i industrien drives i høj grad af en bomstærk medicinalindustri, hvis betydning for dansk økonomi er vokset betragteligt de senere år.

Men de andre danske industrivirksomheder er generelt inde i et stormvejr. Virksomhederne kører på et markant lavere blus end for blot ét år siden, og stort set alle underbrancher i industrien oplever markante fald i produktionen.

Det viser en ny analyse fra DI Produktion.

Den samlede produktion i industrien har generelt været stigende siden 2022. Figuren viser dog også, at dette ikke er tilfældet, hvis man ser bort fra medicinalindustrien.

Foto: Dansk Industri

Ser man på de overordnede økonomiske nøgletal for de danske produktionsvirksomheder, er der ingen røde advarselslamper, der blinker, men ser man nærmere på tallene, bliver det hurtigt klart, at de positive tal i høj grad drives af medicinalindustrien, der oplever meget stor vækst i øjeblikket.

Det store opsving i medicinalindustrien kan risikere at fjerne fokus fra den øvrige industri, mener Peter Trillingsgaard, branchedirektør i DI Produktion.

-Mange virksomheder oplever en helt anden virkelighed end den, som tallene indikerer, nemlig at det går rigtig godt i produktionsvirksomhederne i Danmark. Der er en anden virkelighed i mange virksomheder, siger Peter Trillingsgaard.

Nedgangen i virksomhedernes produktion skyldes blandt andet høje renteniveauer i både indland og udland samt en faldende efterspørgsel fra vigtige eksportmarkeder som Tyskland og Sverige, hvor økonomien er gået helt i stå.

Nedgang på 20 procent

Alle underbrancher har oplevet en nedgang i produktion det forgangne år med undtagelse af medicinalindustrien samt transportmiddelindustrien, der har omtrent
samme produktion som sidste år.

Foto: Dansk Industri

Det fremgår tydeligt af det seneste års udvikling for industriens underbrancher, at medicinalindustrien trækker hele den positive udvikling for den samlede industri. Produktionen i medicinalindustrien var i oktober 38 procent højere end i samme måned sidste år, mens klassiske industrier inden for plast, glas og beton lå omkring 20 procent lavere end for et år siden.

- Det er noget, vi skal holde skarpt øje med som land. Hvis de næste 10 år skal være Produktionsdanmarks årti, som regeringen har sagt, er der noget, vi skal have gjort nu, siger Peter Trillingsgaard og fortsætter:

Det er selvfølgelig positivt, at det går godt for medicinalindustrien, men det er vigtigt, at vi samtidig styrker andre sektorer og sikrer optimale vilkår for dansk produktion, hvis vi vil bevare konkurrencekraften.

Relateret indhold