05.01.24 DI Produktion Nyheder

Ny melding om statsstøtte styrker grønne produktionsvirksomheder

2023 sluttede med nye toner fra regeringen. Regeringen har nemlig afsat 1 mia. kr. til grøn statsstøtte i 2024.

Selvom statsstøtte ikke er det, der står øverst på vores ønskeliste, er det en nødvendig vej at gå lige nu. For danske produktionsvirksomheder konkurrerer på et globalt marked, som er skævvredet. Både i USA, Kina og lande i EU bruger man nemlig statsstøtte til at tiltrække investeringer i grøn produktion.

Danmarks grønne styrkeposition trues, når de virksomheder, vi konkurrerer mod, opererer fra lande, der giver statsstøtte, og Danmark ikke gør. Det er Danmark ikke tjent med. For vores virksomheder har stor betydning for dansk økonomi, beskæftigelse, velfærd og – ikke mindst – for at vi kan levere på den grønne omstilling.

EU har midlertidigt, frem mod udgangen af 2025, åbnet for statsstøtte til produktion af grønne teknologier. Derfor har regeringen meldt ud, at der afsættes 1. mia. kr. i reserven fra finansloven for 2024 til en midlertidig, målrettet og grøn investeringsordning i 2024. Ordningen er målrettet produktion af vindteknologi og elektrolyseteknologi til Power-to-X.

Men der er også behov for politisk fokus på at forbedre produktionsvirksomheders rammevilkår på den lange bane. Der er bl.a. behov for implementering af den grønne skattereform, et forhøjet FoU-fradrag, opholdsordning for international arbejdskraft udenfor EU på overenskomstdækket arbejde, investeringer i elektrificering og at barrierer for overskudsvarme fjernes.

Investeringsordningen bliver placeret i Danmark Eksport- og Investeringsfond. Regeringen vil i 2024 se på behovet for eventuel yderligere støtte i 2025 og finansiering heraf.

Emma Rose Fogh Ginnerup
Skrevet af:

Emma Rose Fogh Ginnerup

Relateret indhold