11.06.24 DI Produktion Nyheder

Det nyvalgte Europa-Parlament skal styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og sikre et trygt og grønt Europa

Europa-parlamentsvalget er overstået. Nu skal de nyvalgte parlamentarikere tage politiske beslutninger, der for alvor styrker europæiske virksomheders konkurrenceevne, sætter turbo på den grønne omstilling og sikrer europæisk sikkerhed.

I DI Produktion håber vi, at de 15 nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet vil placere sig i de centrale parlamentsudvalg, hvor de kan arbejde for at forbedre erhvervslivets rammevilkår i Europa.

Det er der brug for, fordi europæiske virksomheder er pressede af en særdeles skarp konkurrence fra USA og Kina. Af samme grund opfordrer DI Produktion til, at den nye EU-Kommission sætter europæiske virksomheders konkurrenceevne øverst på sit politiske arbejdsprogram for de næste 5 års lovgivningsarbejde i EU. Det er afgørende, hvis ikke Europa skal sakke bagud og miste global indflydelse.

Derudover kalder den geopolitiske situation desværre også på et stærkt europæisk sammenhold, når det kommer til sikkerhed i Europa. Virksomhederne er også her en del af løsningen.

Grøn omstilling og sikkerhed i højsædet

DI har en række helt konkrete bud på, hvordan de europæiske virksomheder opnår de bedste vilkår for at drive virksomhed og investere i Europa. Nøgleordene et stærkt indre marked i EU, enkel og sammenhængende EU-lovgivning, hurtigere godkendelsesprocesser i EU, helstøbt og ambitiøs grøn omstilling og globalt udsyn.

Grøn omstilling og konkurrencekraft er hinandens forudsætninger. Det nye Parlament skal fjerne benspænd på det indre marked og skabe rammer, som gør det attraktivt at drive grøn virksomhed i Europa. Samtidig er det vigtigt at Europa-Parlamentet tager beslutninger, der sender et klart signal til markeder og lande om at skrue op for den grønne omstilling. Virksomhederne har de løsninger, der skal til, både for at levere på den grønne omstilling og skabe den økonomi, der er så afgørende for europæiske jobs, velstand og sikkerhed.

Virksomheder kan også få indflydelse i EU

DI arbejder hver dag for at påvirke de politiske beslutninger i Bruxelles til gavn for DI’s medlemmer. Du og din virksomhed kan få indflydelse på arbejdet via vores EU netværk, som også giver dig ny viden og mulighed for at netværke med andre virksomheder med samme interesser.

DI’s netværk om EU’s indre marked, er for dig, der arbejder med virksomhedens efterlevelse af EU’s produktregler, markedsovervågning, CE-mærkning eller standardisering, og som vil være med til at formulere DI’s holdninger til EU’s regler på det indre marked for produkter.

DI's netværk om produkter og nye teknologier, er for dig, der arbejder med, hvordan virksomheden skal efterleve EU regler om brug af data og kunstig intelligens i produkter eller produktion. Ligeledes kan du være med til at formulere DI’s holdning til kommende EU regler om virksomhedens brug af ny teknologi i produkter eller produktion.

DI EU Green Network er for dig, der vil holdes opdateret på EU's kommende planer for grøn omstilling, og som vil være med til at påvirke udviklingen i EU og netværke med andre virksomheder med samme interesser.

EU Public Affairs-netværk i Bruxelles, er for dig, der arbejder med public affairs og europæisk interessevaretagelse, og som ønsker at udvide dit netværk blandt beslutningstagere i EU og fremme virksomhedens erhvervspolitiske dagsordner i Bruxelles.

Relateret indhold