28.05.24 DI Produktion Nyheder

ProduktionsDanmarks årti: Få højdepunkterne fra DI Produktions årsdag 2024

En fantastisk dag i ProduktionsDanmarks tegn løb torsdag af stablen på Centralværkstedet i Århus. Med fokus på de temaer, der er afgørende for, at det kan blive ProduktionsDanmarks årti, var dagen propfyldt med masser af inspiration og ny viden.

Foto: MADE

”Regeringen har sagt, at de vil rulle den røde løber ud for ProduktionsDanmark, og vi har tænkt os at tage dem på ordet”

Sådan lød det fra DI Produktions branchedirektør, Peter Trillingsgaard, da han skød DI Produktions årsdag 2024 i gang.

Det er anden gang, at DI Produktion afholder årsdag, og denne gang var Morten Bødskovs ord ”ProduktionsDanmarks årti” omdrejningspunktet for dagen.

I velkomsttalen lagde Peter Trillingsgaard særlig vægt på, hvor stor en betydning produktionsvirksomhederne har for samfundet.

-Produktionsvirksomhederne bidrager hvert år med 113 milliarder kroner i selskabsskat og de skatter, jeres medarbejdere betaler. Det svarer i runde tal til det, vi bruger på folkeskolen, forsvaret og fritidsaktiviteter til sammen. I skaber også vækst og velstand i hele Danmark. Og det er jeres innovation, jeres produkter, jeres services, der er svaret på morgendagens udfordringer. Det er jer, der helt konkret skal levere på den grønne omstilling – og I er helt nødvendige for samlingskraften i det her samfund. Og det kan vi også i dag vise både med data og med cases.

Og Peter Trillingsgaard spildte ingen tid, for i direkte forlængelse af velkomsttalen præsenterede branchedirektøren DI Produktions politiske udspil, der blev udgivet på selve årsdagen.

DI Produktion har udarbejdet en række konkrete politiske anbefalinger til regeringen. Disse anbefalinger omhandler bl.a.:

-Investeringer i grøn omstilling

-Styrket forskning og innovation til gavn for produktion

-Mere effektive og simple myndighedsprocesser

-Bedre vilkår for internationale medarbejdere              

Du kan læse hele det politiske udspil her

Du kan også læse Peter Trillingsgaard udtale sig om udspillet i Finans her: Danske Industri: Politikerne skal steppe op, hvis virksomhederne skal blive grønne (finans.dk)

Efter velkomsttalen og præsentationen af det politiske udspil overtog Camilla Haustrup Hermansen, bestyrelsesleder i DI Produktion, som præsenterede en dugfrisk analyse foretaget af Epinion for DI Produktion og Klimaklar Produktionsvirksomhed. En analyse, der gør status for, hvordan det går med den grønne omstilling i de danske produktionsvirksomheder. Og det var en stolt bestyrelsesleder, der kunne præsentere nogle flotte tal for ProduktionsDanmark.

Èn af hovedpointerne fra analysen viser, at det i 2023 forventes, at produktionsvirksomheder vil have reduceret deres CO2-udledning med 71 pct.

-Det er virkelig stærkt, og det afspejler det arbejde, som er i gang i alle vores virksomheder, lød det fra Camilla Haustrup Hermansen, der tilføjer, at der samtidig er nogle barrierer, der skal ryddes af vejen.

Lige nu er mange virksomheder usikre på de politiske rammevilkår for den grønne omstilling, og der er stadig mange produktionsvirksomheder, som ikke arbejder strategisk med CO2-reduktioner. Klimaanalysen viser, at kun 22 procent har sat konkrete klimamål.

Samtidig viser klimaanalysen, at CO2-regnskab volder stadig store problemer hos mange produktionsvirksomheder, og 50 procent forventer ikke at kunne lave CO2-regnskab i år – og har ingen tidshorisont på, hvornår.

Du kan læse hele klimanalysen her. (er dette det rigtige link? Skal lige tjekkes med Jakob, og ellers kan vi ændre dette efter publiceringen)

Politiske visioner for ProduktionsDanmark

Efter en indsigtsfuld start på eftermiddagen kunne årsdagens moderator, Vibeke Daell Bjerrum, styre publikum sikkert videre gennem resten af programmet.

Næste person på scenen var DI’s politiske direktør, Morten Høyer, som fulgte i fodsporene af det politiske udspil og gav en analyse af Christiansborgs politiske visioner for et stærkt ProduktionsDanmark.

Direktøren lagde særligt vægt på den store betydning, som produktionsvirksomheder har for Danmark, ikke alene på grund af det store samfundsøkonomiske bidrag, men også på grund af det samfundsansvar, som virksomhederne tager. Og selvom mangel på arbejdskraft er en udfordring for mange virksomheder, bidrager produktionsvirksomheder positivt til beskæftigelsen ved ikke blot at have mange danske medarbejdere, men også ved at tiltrække en betydelig mængde internationale medarbejdere.

Herfra rettede Morten Høyer fokus mod de byrder og benspænd, som mange produktionsvirksomheder står overfor i forbindelse med rapportering på særligt den grønne omstilling. Her henviste direktøren til DI Produktions politiske udspil, der bl.a. foreslår ’one-stop-shops’, der skal lette de komplekse og langtrukne godkendelsesprocesser ved udvidelse og etablering af produktionsfaciliteter.

Morgendagens medarbejdere og fremtidens produktion

Fra blikket rettet mod Christiansborg skiftede det retning til virksomhederne selv. Næste oplæg gjorde os nemlig klogere på morgendagens medarbejdere, hvor ledelsesrådgiver og forfatter Betina Liliendal fortalte om generationsledelse, og hvordan virksomhederne bedst muligt kan tiltrække ung arbejdskraft.

Èn af Betina Liliendals hovedpointer var, at de nye generationer har nogle helt andre ønsker til deres arbejdsliv, end virksomhederne er vant til. Derfor er nøglen at forstå de unge menneskers behov, hvis man vil gøre sig attraktiv som arbejdsplads. For når vi har en forståelse for, hvad hinanden er rundet af, så kan vi bedre målrette vores ledelse og rekruttering.

Efter Betina Liliendals inspirerende oplæg gik to unge lærlinge fra DI Produktions nyligt oprettede Lærlingepanel på scenen for at fortælle om, hvad en god arbejdsplads er for dem. Begge lærlinge lagde særlig vægt på, at frihed og fleksibilitet var betydningsfulde faktorer for dem, og samtidig var det vigtigt for dem, at man som lærling aldrig blev efterladt alene med et kæmpe ansvar. Alan Sloth, som er produktionsleder og lærlingeansvarlig hos HMF Group A/S, var også på scenen for at fortælle, hvordan de hos HMF Group A/S forsøger at skabe attraktive lære- og arbejdspladser for de nye og kommende generationer.

Fra morgendagens medarbejdere skiftede scenen til morgendagens produktion. Næste oplæg var nemlig fra ’Future Manufacturers’ scenen, som er et projekt startet af MADE, DI Produktion og Industriens Fond, der vil understøtte en række startups i rejsen fra prototype til fuld skala produktion. Her gav to af de startups, der deltager i projektet, et kort indblik i deres virksomheder og deres innovative produkter. Først hørte vi fra Troels Dupont Andreasen fra virksomheden Airplate, der laver digitale nummerplader til droner. Herefter fortalte Kristine Kuni Buccoliero fra NeoCare Nordic om produktet ’CareFold’, som er en avanceret slynge, der gør det muligt for inkubatorbørn at komme op til deres forældre og blive holdt, hvilket – udover at være rart for forældre og barn – øger barnets chance for at overleve.

Resten af eftermiddagen stod på bl.a. på breakout sessions, hvor man kunne vælge at høre oplæg om ESG og bæredygtighedsrapportering eller om, hvordan man bringer ny teknologi i spil i sin virksomhed.

Det globale risikobillede anno 2024

Som det sidste faglige oplæg på årsdagen gav Lina Gandløse Hansen, der er direktør for Handel og Investeringer i udenrigsministeriet et indblik i det globale risiko billede anno 2024. Lina Gandløse Hansen fortalte bl.a. om nye udfordringer på den geopolitiske scene, herunder krigen i Ukraine samt konflikter i Mellemøsten. Direktøren rundede af ved at give nogle anbefalinger, der bl.a. indebærer at styrke forsyningskæder og værdikæder samt at sørge for omstillingsparathed i virksomheden.

Som afrunding på oplægget fik Lina Gandløse Hansen selskab af Kim Fausing, President og CEO i Danfoss A/S, og Jacob Kjær, Group Director for Advanced Manufacturing hos AVK Holding A/S, der gav et indblik i, hvordan deres virksomheder navigerer og udnytter potentialet i en omskiftelig verden.

Programmet blev tilendebragt af den mystiske psykologiske manipulator, Jan Hellesøe, som indtog scenen for at ”f**** med vores hjerner. Og det kan roligt siges, at han efterlod publikum lige dele underholdt og forbløffede med hans uigennemskuelige numre. Et perfekt punktum på en spændende dag.

I DI Produktion siger vi tak for en dejlig årsdag til vores medlemmer, og så glæder vi os allerede til at byde velkommen igen næste år.

Relateret indhold