DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverbranchen 2019

Omsætningen i rådgiverbranchen voksede i 2018 til et niveau på 174 mia. kr. Også værditilvæksten voksede betydeligt til 102 mia. kr. hvilket svarer til, at rådgiverbranchen skabte syv pct. af alle værdier i Danmark. Rådgiverbranchen er rådgivernes største kunde, og langt overvejende leverer branchen rådgivning til private erhverv. Rådgiverbranchen beskæftiger 146.000, og næsten hver fjerde medarbejder har en lang videregående uddannelse.

Relateret indhold