DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverbranchen 2020

Omsætningen i rådgiverbranchen voksede i 2019 til et niveau på 182 mia. kr. Også værditilvæksten voksede betydeligt til 105 mia. kr. hvilket svarer til, at rådgiverbranchen skabte syv pct. af alle værdier i Danmark. Rådgiverbranchen er rådgivernes største kunde, og langt overvejende leverer branchen rådgivning til private erhverv. Rådgiverbranchen beskæftiger 147.000, og godt hver femte medarbejder har en lang videregående uddannelse.

Skrevet af:

Malene Gammelby