DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverbranchen 2020

Omsætningen i rådgiverbranchen voksede i 2019 til et niveau på 182 mia. kr. Også værditilvæksten voksede betydeligt til 105 mia. kr. hvilket svarer til, at rådgiverbranchen skabte syv pct. af alle værdier i Danmark. Rådgiverbranchen er rådgivernes største kunde, og langt overvejende leverer branchen rådgivning til private erhverv. Rådgiverbranchen beskæftiger 147.000, og godt hver femte medarbejder har en lang videregående uddannelse.

Malene Gammelby
Skrevet af:

Malene Gammelby