DI Rådgiverne Analyser

Historisk høj beskæftigelse hos rådgivervirksomhederne

4. kvartal 2017

I 2017 voksede den samlede omsætning i rådgiverbranchen
med godt seks pct. til et niveau på knap 165 mia. kr.