DI Rådgiverne Analyser

Markant stigning i omsætning

2. kvartal 2018 bød på en markant stigning på næsten fem pct. i den samlede omsætning i rådgiverbranchen i for-hold til 1. kvartal 2018, hvilket skyldes en fremgang i både den indenlandske omsætning og eksporten.

Rich Text