DI Rådgiverne Analyser

Positive forventninger til 2018 hos rådgiverne

December 2017

Rådgiverne har positive forventninger til 2018. Godt 83
pct. af rådgivervirksomhederne forventer en stigning i deres
omsætning på mere end én pct. 2/3 af rådgiverne forventer
også en stigning i antallet af beskæftigede i virksomheden
på mere end én pct.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen