DI Rådgiverne Analyser

4. kvartal 2020: Omsætningen stiger fortsat, men niveauet halter

Rådgivervirksomhedernes omsætning stiger fortsat pænt i 4. kvartal 2020. Stigningerne sker dog på baggrund af en katastrofal udvikling i 2. kvartal.

Rådgivervirksomhedernes omsætning stiger fortsat pænt med 2,1 pct. i 4. kvartal 2020 efter en stigning i 3. kvartal 2020 på 5 pct. De pæne stigninger sker dog på baggrund af en katastrofal udvikling i 2. kvartal, hvor der blev registreret et fald på hele 12 pct. i omsætningen. Lønmodtagerbeskæftigelsen hos rådgiverne stiger ligeledes med 0,6 pct. i 4 kvt. 2020. Beskæftigelsen har ligget nogenlunde stabilt på 126.000 det seneste år. Rådgivervirksomhederne har positive forventninger til udvikling i både omsætning, beskæftigelse og indtjeningen i første halvdel af 2021 ifølge DI’s seneste virksomhedspanel. Dette tyder på en lysere fremtid i branchen i året 2021.

Fjerde kvartal 2020 bød på en stigning på 2,1 pct. i den samlede omsætning i rådgiverbranchen målt i forhold til tredje kvartal 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Stigningen skyldes både fremgang i den indenlandske omsætning på 2,7 pct. og en stigning i eksporten på 1,7 pct.

Anm: Der er for fem brancher: Anden forretningsservice – herunder IPR, designvirksomhed, it-rådgivning, markedsføring og kommunikation og teknologisk rådgivning korrigeret for, at brancherne indeholder andet end ren rådgivning. Rådgiverbranchen som defineret oven for vurderes at dække branchen.
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Stigningen i den samlede omsætning i 3. og 4. kvartal følger efter en markant nedgang i 2. kvartal, hvor der kunne registreres et fald på hele 12 pct. i omsætningen.

Samlet ligger omsætningen i rådgiverbranchen i 2020 dog fortsat 2,2 pct. over niveauet for 2019. Det indenlandske salg steg med knap 4 pct., mens eksporten faldt med 3 pct.

Der store forskelle på udviklingen mellem brancherne – arkitekterne og ingeniørerne ligger i top med positive vækstrater i omsætningen på mellem 5 og 6 pct. fra 2019 til 2020, mens virksomheder inden for markedsføring og kommunikation oplevede et faldt i omsætningen på over 7 pct. i 2020.

Tallene for omsætningen er baseret på momsstatistikken og er derfor behæftet med ekstra stort usikkerhed i 2020 som følge af hjælpepakkernes muligheder for at få udskudt momsbetalingerne.

Anm: Der er for fem brancher: Anden forretningsservice – herunder IPR, designvirksomhed, it-rådgivning, markedsføring og kommunikation og teknologisk rådgivning korrigeret for, at brancherne indeholder andet end ren rådgivning. Rådgiverbranchen som defineret oven for vurderes at dække branchen.
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Lønmodtagerbeskæftigelsen runder 2020 af med en stigning på 0,6 pct. og ligger nu på et niveau på knap 126.000 beskæftigede i 4. kvartal 2020. Særligt branchen for markedsanalyse- og meningsmåling, designvirksomhed og markedsføring og kommunikation oplevede fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i 2020, mens it-rådgivning og anden forretningsservice oplevede en ganske pæn vækst på over 3 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Rådgivervirksomhederne har positive forventninger til udvikling i både omsætning, beskæftigelse og indtjening i første halvdel af 2021. Rådgiverne forventer overordnet set et mere positivt 2. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2021.

Anm: Tallene er baseret på bevarelser for 77 virksomheder
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Pernille Langgaard-Lauridsen
Laila Lippert
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Laila Lippert

Relateret indhold