DI Rådgiverne Analyser

1. kvartal 2021: Rådgiverne oplever fremgang for 3. kvartal i træk

Rådgivervirksomhedernes omsætning stiger med 2,2 pct. i 1. kvartal 2021. Ifølge DI’s seneste virksomhedspanel har rådgiverne positive forventninger til fremtiden.

I 1. kvartal 2021 steg omsætningen i rådgiverbranchen med 2,2 pct. målt i forhold til 4. kvartal 2020. Stigningen kan tilskrives fremgang i den indenlandske omsætning på 3,0 pct. og et fald i eksporten på 0,7 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Stigningen i omsætningen de seneste tre kvartaler følger efter en markant nedgang i 2. kvartal, hvor der kunne registreres et fald på hele 11 pct. i rådgivernes samlede omsætning.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Samlet ligger omsætningen i rådgiverbranchen den seneste årsperiode kun 0,2 pct. over niveauet året forinden. Det indenlandske salg er steget 2,3 pct., mens eksporten er faldet med næsten 7 pct.

Tallene for omsætningen er baseret på momsstatistikken og er derfor behæftet med ekstra stort usikkerhed i 2020 som følge af hjælpepakkernes muligheder for at få udskudt momsbetalingerne.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Lønmodtagerbeskæftigelsen ligger i 1. kvartal 2021 på 155.000 personer, og det er en stigning på 2.500 personer sammenlignet med kvartalet forinden. Særligt it-rådgiverne og managementrådgiverne oplevede en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Rådgivervirksomhederne har positive forventninger til udvikling i både omsætning, beskæftigelse og indtjening i 2. og 3. kvartal af 2021. Rådgiverne forventer overordnet set et mere positivt 3. kvartal 2021 sammenlignet med 2. kvartal 2021, og det er en fortsættelse af trenden fra 1. til 2. kvartal.

Anm.: Tallene er baseret på bevarelser fra 77 virksomheder
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Relateret indhold