DI Rådgiverne Analyser

Eksporterende rådgivere er mest produktive

August 2017

Jo højere eksport en rådgivervirksomhed har, jo mere produktiv er den. Eksporterende rådgivervirksomheder har typisk også en højere vækst i produktiviteten. International konkurrence synes derfor gavnligt for produktiviteten og væksten i produktiviteten og dermed for udviklingen i branchen.

Caroline Honoré Mortensen
Skrevet af:

Caroline Honoré Mortensen