DI Rådgiverne Analyser og tal

Næsten alle rådgivere bruger de sociale medier

Juni 2017

85 pct. af rådgivervirksomhederne i DI’s virksomhedspanel benytter sig af sociale medier i arbejdsrelaterede sammenhænge.