DI Rådgiverne Analyser

Næsten hver anden rådgivervirksomhed har problemer med rekruttering

Juni 2017

Knap hver anden rådgiver har gennem det seneste år oplevet ikke at kunne rekruttere den arbejdskraft, der var brug for. Det er højtuddannede medarbejdere rådgiverne har problemer med at rekruttere. Som konsekvens af rekrutteringsproblemer blev opgaverne typisk klaret ved overarbejde i virksomhederne af allerede ansatte eller ordren/salget blev mistet helt.

Caroline Honoré Mortensen
Skrevet af:

Caroline Honoré Mortensen