DI Rådgiverne Analyser

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

September 2016

I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres samlede indkøb. Der er stor variation i størrelsen på indkøbet af rådgivning inden for de enkelte erhverv, ligesom der er forskelle på hvilken form for rådgivning erhvervene anvender.

Caroline Honoré Mortensen
Skrevet af:

Caroline Honoré Mortensen