DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverne har gavn af EU’s indre marked

December 2017

2 ud af 3 rådgivervirksomheder mener, at de har haft gavn af EU’s indre marked, og 85 pct. angiver også, at EU-lovgivningen i høj eller mindre grad har betydning for deres virksomhed.

Caroline Honoré Mortensen
Skrevet af:

Caroline Honoré Mortensen