DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

DI Rådgiverne Analyser

Flest lønmodtagere i rådgiverbranchen – men

Februar 2018

Rådgiverbranchen beskæftigede 128.000 personer i
2015, andelen af lønmodtagere udgjorde den største
gruppe på 84 pct., mens de selvstændig udgjorde 16 pct.