DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverne har gavn af EU’s indre marked

December 2017

2 ud af 3 rådgivervirksomheder mener, at de har haft gavn af EU’s indre marked, og 85 pct. angiver også, at EUlovgivningen i høj eller mindre grad har betydning for deres virksomhed.