DI.dk har lige nu driftsproblemer. Nogle brugere kan derfor opleve ikke at kunne få adgang til medlemsbeskyttede sider. 

DI Rådgiverne Analyser

Rådgivervirksomhederne bygger bro til arbejdsmarkedet for dimittenderne

De nyuddannede akademikere har udfordringer med at få foden ind på arbejdsmarkedet. Der er høj dimittendledighed – og en del virksomheder siger, at de nyuddannede mangler erhvervsrelevante kompetencer. Rådgivervirksomhederne hjælper i højere grad end øvrige brancher de studerende med til at få foden inden for på arbejdsmarkedet og bygge bro for dem.

Skrevet af:

Sarah Gade Hansen