DI Rådgiverne Analyser

Uændrede forventninger til investeringsniveau hos rådgiverne

Januar 2018

3/4 af rådgivervirksomhederne forventer, at deres investeringsniveau i 2018 vil være nogenlunde uændret i forhold til 2017.