DI Rådgiverne Analyser

Udbud under tærskelværdierne falder

Januar 2018

Rådgiverbranchen oplevede mellem 2016 og 2017 et fald i antallet af udbud under EU’s tærskelværdier på 14 pct.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen