DI Rådgiverne Analyser

Beskæftigelsen er højere end nogensinde i rådgiverbranchen

Beskæftigelsen i rådgiverbranchen har nået det højeste niveau nogensinde, og var ultimo 2017 oppe på 140.000 beskæftigede. En fremskrivning til 2018 ud fra antal lønmodtagere viser yderligere vækst til 146.000 beskæftigede. Beskæftigel-sesvæksten procentvis er langt højere end væk-sten i den samlede beskæftigelse i Danmark.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen

Relateret indhold