DI Rådgiverne Analyser

Høje transaktionsomkostninger afholder fortsat rådgivere fra bud på offentlige opgaver

85 pct. af rådgiverne vurderer, at transaktionsomkostnin-gerne er så høje, at de ofte eller nogle gange afholder sig fra at byde på offentlige opgaver. Og knap 50 pct. af råd-giverne oplever, at omkostningerne ved at byde på offent-lige opgaver er steget fra 2017 til 2018. Det viser en netop afsluttet medlemsundersøgelse hos DI Rådgiverne.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen

Relateret indhold