DI Rådgiverne Analyser

Kommuner og regioners brug af konsulenter 2019

Kommunernes direkte indkøb af rådgivere var i 2016 på omkring knap 10 mia. kr., mens regionernes køb beløb sig til godt 3 mia. kr. Det viser tal fra Udbudsvagten A/S for DI Rådgiverne. Da statens brug af konsulenter opgøres til 3,7 mia. kr. i 2016 –så købte den offentlige sektor rådgi-vere for knap 17 mia. kr. i 2016.

Malene Gammelby
Skrevet af:

Malene Gammelby