DI Rådgiverne Analyser

Udbud under tærskelværdien falder

Antallet af udbud under EU’s tærskelværdier i rådgiver-branchen har været faldende siden 2014. Rådgiverbranchen oplevede mellem 2017 og 2018 et fald i antallet af udbud under EU’s tærskelværdier på 21 pct. Med undtagelse af månederne februar, maj, juli og november er an-tallet af annoncerede udbud under EU’s tærskelværdier lavere end året forinden.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen