DI Rådgiverne Analyser

Offentlige ledere er tilfredse med eksterne rådgivere

Godt 80 pct. af de offentlige ledere svarer, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med de opgaver, rådgiverne har udført. De offentlige ledere køber især eksterne rådgivere for at få adgang til specialiseret faglig viden, som ikke er tilgængelig i organisationen. Advokatrådgivning, it-rådgivning, rådgivning inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt managementrådgivning købes af over 60 pct. af de adspurgte offentlige ledere.

Godt 80 pct. af de offentlige ledere svarer, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med de opgaver, rådgiverne har udført. Kun 2 pct. er utilfreds med opgaver, der har fået løst af eksterne eksperter.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

De offentlige ledere køber især eksterne rådgivere for at få adgang til specialiseret faglig viden, som ikke er tilgængelig i organisationen, og fordi de mangler kompetencer eller kapacitet i organisationen. Hjælp til udførelse og/eller levering af tidsbegrænsede opgaver/projekter eller behov for sparring og inspiration udefra angives af ca. halvdelen som årsag til ekstern konsulentkøb, mens meget få (6 pct.) angiver, at de hyrer rådgivere for at blåstemple allerede truffede beslutninger.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

De offentlige ledere benytter sig især af advokatrådgivning. Advokatrådgivning, it-rådgivning, rådgivning inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt managementrådgivning (herunder analyse, ledelsesrådgivning mv.) benyttes af over 60 pct. af de adspurgte offentlige ledere. Revision og skatterådgivning samt arkitektrådgivning benyttes af ca. halvdelen af de adspurgte.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er indsamlet af Epinion for DI Rådgiverne. Undersøgelsen er sendt til offentlige ledere i kommunerne, regionerne og i staten. 426 offentlige ledere er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der er i alt 173 offentlige ledere, som har besvaret, hvilket er en svarprocent på 41 pct.

  Inviterede   Besvarelser Svarprocent
Kommune  285 130 46
Region  34 8 24
Stat  107 35 33
I alt  426 173 41
Pernille Langgaard-Lauridsen
Malene Gammelby
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Malene Gammelby

Relateret indhold