DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverne digitaliserer, moderniserer og effektiviserer den offentlige sektor

Godt 2 ud af 3 af de adspurgte offentlige ledere er overvejende enig eller helt enig i, at det kan blive dyrt for organisationer, som ikke henter den nødvendige viden og sparring fra eksterne rådgivere. Og knap 80 pct. mener, at eksterne rådgivere bidrager til, at borgerne får mere for skattekronerne. Godt 6 ud af 10 ledere er enig i, at rådgivere spiller en central rolle i digitaliseringen af den offentlige sektor. Lidt færre – omkring halvdelen er enig i, at rådgivere spiller en central rolle i moderniseringen og effektiviseringen af den offentlige sektor.

Godt 2 ud af 3 af de adspurgte offentlige ledere er overvejende enig eller helt enig i, at det kan blive dyrt for organisationer, som ikke henter den nødvendige viden og sparring fra eksterne rådgivere. Kun knap 6 pct. er uenige her.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Knap 80 pct. mener, at eksterne rådgivere i nogen, høj eller meget høj grad kan bidrage til, at borgerne får mere for skattekronerne uden at forringe organisationens serviceniveau. Ingen mener det modsatte er tilfældet.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Godt 60 pct. er overvejende enig eller helt enig i, at rådgivere spiller en central rolle i digitaliseringen af den offentlige sektor i samspil med organisationens egne medarbejdere. 10 pct. er uenig her.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Knap halvdelen er overvejende enig eller helt enig i, at rådgivere spiller en central rolle i moderniseringen af den offentlige sektor i samspil med egne medarbejdere. 16 pct. af de offentlige ledere er uenig heri.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Knap halvdelen er overvejende enig eller helt enig i, at rådgivere spiller en central rolle i effektiviseringen og en bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor i samspil med egne medarbejdere. 20 pct. af de offentlige ledere er uenig heri.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Fakta om undersøgelse:

Undersøgelsen er indsamlet af Epinion for DI Rådgiverne. Undersøgelsen er sendt til offentlige ledere i kommunerne, regionerne og i staten. 426 offentlige ledere er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der er i alt 173 offentlige ledere, som har besvaret, hvilket er en svarprocent på 41 pct.

  Inviterede Besvarelser Svarprocent
Kommune 285 130 46
Region 34 8 24
Stat 107 35 33
I alt 426 173 41

 

Pernille Langgaard-Lauridsen
Malene Gammelby
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Malene Gammelby

Relateret indhold