DI Rådgiverne Analyser

Rådgiverne tilfører kompetencer og leverer værdi for pengene i det offentlige

Knap 85 pct. af de offentlige ledere mener, at værdien, de får for pengene ved brug af eksterne rådgivere, er lig med eller større end omkostningerne. Og cirka 80 pct. af de offentlige ledere svarer, at halvdelen eller under halvdelen af de opgaver, der udføres af eksterne rådgivere vil kunne løses ved hjælp af nuværende interne kompetencer i organisationen. Knap 90 pct. finder desuden, at de eksterne rådgivere skaber værdi i samarbejdet med medarbejderne i organisationen.

Knap 85 pct. af de offentlige ledere svarer, at værdien de får for pengene ved brug af eksterne rådgivere er lig med eller større end omkostningerne. Halvdelen svarer at værdien er større eller meget større end omkostningerne. 8 pct. af de offentlige ledere mener, værdien af eksterne rådgiveres arbejde er mindre end omkostningerne.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

80 pct. af de offentlige ledere svarer, at halvdelen eller under halvdelen af de opgaver, der udføres af eksterne rådgivere vil kunne løses ved hjælp af nuværende interne kompetencer i organisationen. 35 pct. angiver, at ingen eller næsten ingen af opgaverne, der udføres af interne rådgivere, vil kunne løses internt. Kun 4 pct. svarer, at alle eller næsten alle opgaver vil kunne løses ved hjælp af interne kompetencer.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Knap 90 pct. svarer, at de eksterne rådgivere skaber værdi i samarbejdet med medarbejderne i organisationen, og knap halvdelen svarer, at de skaber værdi i høj grad eller meget høj grad. 1 pct. angiver, at rådgiverne ikke skaber værdi i samarbejdet med egne medarbejdere.

Kilde: Epinion og DI Rådgiverne

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er indsamlet af Epinion for DI Rådgiverne. Undersøgelsen er sendt til offentlige ledere i kommunerne, regionerne og i staten. 426 offentlige ledere er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der er i alt 173 offentlige ledere, som har besvaret, hvilket er en svarprocent på 41 pct.

  Inviterede Besvarelser Svarprocent
Kommune 285 130 46
Region 34 8 24
Stat 107 35 33
I alt 426 173 41
Pernille Langgaard-Lauridsen
Malene Gammelby
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Malene Gammelby

Relateret indhold