DI Rådgiverne Analyser

Rådgivervirksomhederne er fortsat markant mærket af pandemien

Rådgivervirksomhederne er fortsat hårdt ramt af følgerne af COVID19-pandemien. 40 pct. af rådgivervirksomhederne i DI's virksomhedspanel har fortsat en reduceret omsætning i forhold til normalt. 1 ud af 5 forventer at komme styrket ud af krisen, mens nogenlunde det samme forventer at komme svækket ud af krisen. Et lille flertal af virksomheder vil øge beskæftigelsen efter pandemien - dog forventer langt hovedparten uændret beskæftigelse.

Kilde: DI's virksomhedspanel

40 pct. af rådgivervirksomhederne i DI's virksomhedspanel har haft en reduceret omsætning i sidste uge sammenlignet med en normal uge. Godt 1 ud af 4 har haft en reduceret omsætning på mere end 10 pct. i forhold til en normal uge.

Rådgivernes forventninger til virksomhedens situation efter krisen er meget blandede. Således svarer 1 ud af 5, at de forventer at komme styrket ud af krisen, imens 1 ud af 5 forventer at komme svækket ud af krisen. Knap 1 ud af 5 svarer, at usikkerheden på nuværende tidspunkt er for stor til at kunne vurdere virksomhedens situation efter krisen.

Kilde: DI's virksomhedspanel

Af de rådgivervirksomheder, som forventer at komme styrket ud af krisen, forventer 2 ud af 3, at det skyldes frigjorte ressourcer på grund af den øgede brug af digitale løsninger f.eks. digitale møder. Godt halvdelen forventer, at virksomheden kommer styrket ud af krisen på grund af øget efterspørgsel efter deres varer/services. 40 pct. angiver, at deres konkurrencesituation er forbedret.

Kilde: DI's virksomhedspanel

94 pct. af de rådgivere, som forventer at komme svækket ud af krisen, forventer, at det skyldes et fald i efterspørgslen efter deres varer/services. Knap 1 ud af 5 forventer, at en forværret finansiel sitution i virksomheden er årsagen til, at de kommer svækket ud af krisen.

Kilde: DI's virksomhedspanel

Knap 1 ud af 4 af rådgivervirksomhederne forventer at øge antallet af medarbejdere i Danmark efter coronakrisen. 1 ud af 5 pct. svarer, at de forventer at mindske antallet af medarbejdere efter coronakrisen. Over 50 pct. forventer uændret beskæftigelse.

Kilde: DI's virksomhedspanel

Resultaterne stammer fra DI's virksomhedspanel og bygger på 1202 svar i en spørgeundersøgelse, hvor 76 er rådgivervirksomheder. Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Malene Gammelby
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Malene Gammelby

Relateret indhold