DI Rådgiverne Analyser

Måling uge 21: Øget hjemmearbejde i rådgiverbranchen

Under nedlukningen har 90 pct. af rådgivervirksomhederne svaret, at deres medarbejdere har arbejdet mere hjemme sammenlignet med før nedlukningen. 1 ud af 3 har oplevet, at produktiviteten er faldet som konsekvens af, at medarbejderne har arbejdet mere hjemme.

Malene Gammelby
Skrevet af:

Malene Gammelby