DI Rådgiverne Analyser

Måling uge 19: Kraftig nedgang i eksporten

Hver fjerde rådgiver havde i uge 19 samme omsætningsom på en normal uge, mens 2/3-dele af rådgiverne oplevede en reduceret omsætning. Eksporten i rådgiverbranchen er påvirket ganske markant. Således forventer 30pct. en negang i eksporten på over 30 pct. i 2. kvartal2020, mens 80 pct. af alle rådgivere har forventninger omen negativ eksportudvikling for hele 2020. Samlet set forventes en nedgang i 2020 på gennemsnitligt lidt over 10pct. 2/3-dele forventer dog normal eksport fra 2021.