DI Rådgiverne Analyser

Private køber mere rådgivning end det offentlige 2020

I 2016 blev der i alt købt rådgivningsydelser for 187 mia. kr., hvoraf private erhvervs indkøb står for knap 92 pct. Relativt set bruger private erhverv mere på rådgiverindkøb end offentlige erhverv. Lidt over halvdelen af offentlige erhvervs indkøb af rådgivningsydelser var it-rådgivning.

Malene Gammelby
Skrevet af:

Malene Gammelby