DI Rådgiverne Analyser

Arbejdskraftmangel tager til i rådgiverbranchen

Mere end 5 ud af 10 rådgivere har opgivet at ansætte medarbejdere. 7 ud af 10 rådgivere, der har opgivet at rekruttere, har takket nej til ordrer.

Coronakrisen har påvirket rådgiverbranchen kraftigt. Værst så det ud i foråret 2020, hvor lidt over 60 pct. af rådgivervirksomhederne angav at være påvirket af begrænsninger i produktionen hovedsageligt som følge af mangel på efterspørgsel men også mangel på arbejdskraft. Begrænsninger som følge af efterspørgslen er imidlertid aftaget betydeligt siden toppunktet i midten af 2020, mens begrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft er øget. Samlet melder ca. 40 pct. af rådgivervirksomhederne nu produktionsbegrænsninger som følge af, at de mangler arbejdskraft.

Anm.: Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver at mangel på efterspørgsel og arbejdskraft udgør en produktionsbegrænsning.
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne.

Arbejdskraftmanglen optræder både hos it-rådgivere og andre rådgivere – dog har stigningen gennem det seneste år været relativt kraftigst for øvrige rådgivere, hvor over 40 pct. af virksomhederne melder om arbejdskraftmangel. Hos it-rådgiverne er det ca. 30 pct. af virksomhederne, der angiver, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion.

Anm.: Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver at mangel på efterspørgsel og arbejdskraft udgør en produktionsbegrænsning.
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne.

DI har i juni 2021 gennemført en spørgeundersøgelse af medarbejdersituationen i medlemsvirksomhederne. Der var svar fra 36 rådgivermedlemmer. I oktober 2021 gentog DI Rådgiverne spørgeskemaundersøgelsen, og samlet set var der besvarelser fra 209 medlemmer af DI Rådgiverne.

Resultaterne er slående. 75 pct. af rådgivervirksomhederne har forsøgt at rekruttere inden for de seneste tre måneder, og af dem har 55 pct. været ude for ikke at kunne finde den arbejdskraft, de søgte. Således angiver 55 pct. af rådgivervirksomhederne, der har forsøgt at rekruttere, at de har måtte opgive at besætte en ledig stilling som følge af mangel på kvalificerede ansøgere. Det ligger noget højere end i undersøgelsen i juni måned, hvor 44 pct. af rådgivervirksomhederne angav, at de har måtte opgive at besætte en stilling.

Anm.: Beregningerne bygger på 85 og 16 besvarelser i henholdsvis oktober og juni fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI Rådgivernes undersøgelse af medarbejdersituationen i virksomhederne, oktober 2021.

Det er langt overvejende personer med en lang videregående uddannelse, som rådgivervirksomhederne har måtte opgive at rekruttere i undersøgelsen i oktober måned. Det ligger helt på linje med resultaterne fra undersøgelsen i juni. Under 10 pct. af rådgivervirksomhederne har dog også måtte opgive at rekruttere både faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Anm: Beregningerne bygger på 85 og 16 besvarelser i henholdsvis oktober og juni fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI Rådgivernes undersøgelse af medarbejdersituationen i virksomhederne, oktober 2021.

7 ud af 10 rådgivere, som har oplevet udfordringer med at rekruttere, løser problemerne ved, at medarbejderne arbejder flere timer end normalt, og 7 ud af 10 vælger at takke nej til ordrer. Hver tredje har valgt at lægge flere opgaver ud til underleverandører. Det vidner om et meget stramt arbejdsmarked, og situationen er blevet værre gennem de seneste fire måneder, idet langt flere takker nej til ordrer.

Anm: Beregningerne bygger på 85 og 16 besvarelser i henholdsvis oktober og juni fra medlemmer af DI Rådgiverne.
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI Rådgivernes undersøgelse af medarbejdersituationen i virksomhederne, oktober 2021.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Caroline Palkinn Sigfusson
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Caroline Palkinn Sigfusson

Relateret indhold