DI Rådgiverne Analyser

Høje transaktionsomkostninger afholder fortsat rådgivere fra bud på offentlige opgaver

3 ud af 4 rådgivervirksomheder vurderer, at transaktionsomkostningerne er så høje, at de ofte eller nogle gange afholder sig fra at byde på offentlige opgaver. Det viser en medlemsundersøgelse i DI Rådgiverne.

Godt 3 ud af 4 rådgivervirksomheder vurderer, at transaktionsomkostningerne
er så høje, at de ofte eller nogle gange afholder sig fra at byde på offentlige opgaver. Og hver anden rådgiver oplever, at omkostningerne ved at byde på offentlige opgaver er steget fra 2019 til 2020. 4 ud af 10 af rådgivere mener desuden, at antallet af offentlige udbud er faldet med mere end 2 pct. Det viser en netop afsluttet medlemsundersøgelse i DI Rådgiverne.

Transaktionsomkostningerne i forbindelse med tilbudsgivning og ansøgning om prækvalifikation vurderes nogle gange så høje, at rådgivervirksomhederne afholder sig fra at byde på offentlige opgaver. Således angiver 34 pct. af rådgiverne, at de ofte fravælger at byde på offentlige opgaver på grund af for høje transaktionsomkostninger, mens godt 41 pct. nogle gange afholder sig fra at byde på offentlige opgaver.

Spørgsmål: Hvor ofte fravælger din virksomhed et specifikt offentligt udbud på grund af for høje transaktionsomkostninger?
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbarometer 2021

Spørgsmål: Hvor ofte fravælger din virksomhed et specifikt offentligt udbud på grund af for høje transaktionsomkostninger?
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbaraometer 2021

Andelen af rådgivere, som fravælger at byde på offentlige opgaver på grund af for høje transaktionsomkostninger er aftaget noget fra 86 pct. i 2019-undersøgelsen til 76 pct. i 2021-undersøgelsen.

Halvdelen af rådgiverne oplever, at transaktionsomkostningerne har været stigende fra 2019 til 2020, mens omkring halvdelen oplever uændrede transaktionsomkostninger.

Spørgsmål: Hvordan oplever du, at omfanget af transaktionsomkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen og ansøgning om prækvalifikation har udviklet sig fra 2019 til 2020.
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbarometer 2021

Der har været en lille stigning i andelen, der oplever stigende transaktionsomkostninger sammenlignet med de tidligere års undersøgelser.
Godt 5 pct. af rådgivervirksomhederne oplever, at transaktionsomkostningerne
har været faldende, og det er på niveau med de tidligere undersøgelser.

Spørgsmål: Hvordan oplever du, at omfanget af transaktionsomkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen og ansøgning om prækvalifikation har udviklet sig fra 2019 til 2020.
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbaraometer 2021

4 ud af 10 af rådgiverne svarer, at antallet af offentlige udbud er faldet med mere end 2 pct. Samtidig oplever kun 7 pct., at antallet af offentlige udbud har været stigende med mere end 2 pct. fra 2019 til 2020.

Spørgsmål: Hvordan oplever din virksomhed udviklingen i mængden af offentlige udbud?
Kilde: DI Rådgivernes Udbudsbaraometer 2021

DI Rådgivernes Udbudsbarometer er en tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse blandt DI Rådgivernes medlemmer om transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. I 2021 blev der udsendt spørgeskema til 637 medlemsvirksomheder, og der var samlet set svar fra 140 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på 22 pct.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen

Relateret indhold