DI Rådgiverne Analyser

Et år efter coronakrisen er virksomhederne fortsat berørt

Coronakrisen har ramt halvdelen af de danske rådgivervirksomheder hårdt på omsætningen. 7 ud af 10 af rådgivervirksomhederne forventer enten at komme styrket ud af krisen eller at være lige så godt stillet efter krisen som før krisen. Af de nuværende restriktioner er særligt fjernelsen af de indenlandske restriktioner og en genåbning af erhvervsrejser nødvendige for at støtte virksomhedernes fremtidige salg.

Halvdelen af rådgivervirksomhederne angiver i DI’s Virksomhedspanel, at de ikke har tabt omsætning under coronakrisen. Andre har oplevet markant tilbagegang.

Anm.: Virksomhederne der har angivet, at omsætningen aldrig kommer tilbage på samme niveau som før krisen, er lagt til kategorien "2023 eller senere". Der er tale om 1 procent for DI og 0 procent for DI Rådgiverne.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 801 medlemsvirksomheder, heraf 50 rådgivervirksomheder. Afsluttet primo marts 2021.

Hver fjerde virksomhed forventer at være kommet tilbage til normal omsætning i løbet af i år – dog langt flest i 2. halvår, mens 12 pct. af rådgivervirksomhederne først har forventninger om en normalisering i 2022. Hver tiende rådgivervirksomhed forventer først at være tilbage på samme omsætnings niveau i 2023 eller senere.

Anm.: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svarmuligheder, så summen af søjlerne giver ikke 100 pct.. Kun de svarmuligheder, som flere end 5 pct. af respondenterne har svaret, er medtaget i figuren.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 1540 medlemsvirksomheder, heraf 94 rådgivervirksomheder. Afsluttet primo marts 2021.

Omkring 20 pct. af rådgivervirksomhederne angiver, at de indenlandske restriktioner som eksempelvis forsamlingsforbud og tvangslukninger, er en barriere for virksomhedernes mulighed for at vende tilbage til en mere normal omsætning. 15 pct. af virksomhederne angiver, at en genåbning for erhvervsrejser vil understøtte deres virksomheds salg i den nuværende situation.

Næsten halvdelen af rådgivervirksomhederne forventer hverken at komme styrket eller svækket ud af coronakrisen. Og samtidig angiver en større del af virksomhederne, at de forventer at komme styrket ud af krisen sammenlignet med andelen, der forventer at komme svækket ud af krisen. Samlet set har således 7 ud af 10 rådgivere forventninger om enten at komme styrket ud af krisen eller være ligeså godt stillet som før krisen. 15 pct. af rådgivervirksomhederne forventer at komme svækket ud af krisen.

Anm.:"Ved ikke" svarene er ikke medtaget i figuren.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 801 medlemsvirksomheder, heraf 50 rådgivervirksomheder. Afsluttet primo mars 2021.

Pernille Langgaard-Lauridsen
Laila Lippert
Skrevet af:

Pernille Langgaard-Lauridsen Laila Lippert

Relateret indhold