Arrangement

DI Rådgivernes #LadOsLøseDetSammen-workshop

Vi inviterer medlemmer af DI Rådgiverne til workshop om rådgiverbranchens strategiske kommunikationsindsats #LadOsLøseDetSammen.

Foto: GettyImages

Hvad er status på indsatsen?

Vi har været i gang med indsatsen i et år, og vi er lykkedes med at udbrede talrige gode historier om rådgiverprojekter, der har gjort en forskel for udviklingen i retning af et mere bæredygtigt samfund.  

Nu skal vi videre med indsatsen, og derfor har vi brug for jer.  

Hvad indeholder workshoppen?

Workshoppen består af tre runder med samtaler i mindre grupper. I samtalerne er der tid til refleksion, nye ideer og til sidst samler vi op i plenum ud fra de tre overordnede spørgsmål.

Vi skal skal bl.a. drøfte:

Hvordan kan vi i branchefællesskabet arbejde for at brande branchen? Hvilke målgrupper skal vi prioritere? Og hvilke nye effektive indsatser og koncepter kan vi med fordel bringe i spil?  

  

Program

  • 08:30 Kaffe og let morgenmad

  • 09:00 Velkommen og intro

   v. Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør i DI Rådgiverne

  • 09:20 Workshop del I: Målgrupper

   Hvor er det vigtigst at sætte ind?

  • 09:50 Workshop del II: Caseuniverset

   Hvordan kan historierne nå bredere ud, og hvilke historier skal vi prioritere? Nye formater?

  • 10:20 Workshop del III: Substansdiskussioner

   Hvordan kan vi bedst gøre opmærksom på rådgivernes værdiskabelse i substansdiskussioner? Ideer til nye indsatser, koncepter, events etc.

  • 10:50 Opsamling

  • 11:00 Tak for i dag