Netværk

Netværk for public affairs bureauer

Netværket samler Public Affairs bureauer, som er medlem af DI Rådgiverne. Netværket mødes to gange om året.

Hvad møderne bruges til

Ud over at være et fagligt netværk bruges netværket til at invitere centrale embedsmænd, politikere og kunder ind til en drøftelse af lobbyismens rolle, og hvordan de oplever PA-bureauerne i deres daglige arbejde.

Drøftelsen kan eksempelvis komme ind på:

  • Udviklingen i den danske interessevaretagelse over de seneste år i embedsværkets optik?
  • Den brede interessevaretagelse (f.eks. organisationer) kontra varetagelsen af smallere interesser (f.eks. bureauer)
  • Hvordan forholder embedsværket sig til spørgsmål om legitimitet mv.?
  • Hvilke forventninger/ønsker har embedsværket til PA-bureauerne?
  • Hvad kan branchen gøre bedre?

Principper for god lobbyisme

Deltagerne i netværket har et fælles ønske om at tydeliggøre, hvad lobbyisme er, og hvilken rolle lobbyisme spiller i den komplekse demokratiske beslutningsproces.

Af samme grund har vi udviklet Principper for god lobbyisme sammen med Public Relations Branchen (Dansk Erhverv).

Læs mere om principperne her og på hjemmesiden godlobbyisme.dk.

Branchens talerør

Fra tid til anden kritiseres PA-bureauerne for at være udemokratiske og påvirke de demokratiske beslutningsprocesser uhensigtsmæssigt. I den debat taler vi branchens sag tæt koordineret med netværket.

Vi har haft en tæt dialog med Justitsministeriet om Europarådets rekommendation, der anbefaler medlemsstaterne at opsætte regler for lobbyisme. Vi har i den sammenhæng udarbejdet skriftligt høringssvar til Rådet i tæt samarbejde med netværket og repræsenteret branchen.

Katrine Ellersgaard Nielsen

Katrine Ellersgaard Nielsen

Branchedirektør

Maria Nielsen

Maria Nielsen

Chefkonsulent