online Webinar

Måling af virksomheders klimaaftryk

Er du rådgiver, og har du behov for at blive skarpere på klimadagsordenen og kortlægning af CO2-aftryk på virksomhedsniveau, så du bedre kan hjælpe jeres kunder? Så er dette webinar for dig.

Foto: Getty Images

Få svar på

Hvorfor er det vigtigt for virksomheder at forstå og have viden om deres eget klimaaftryk? Og hvordan beregner man det?

I webinaret får du grundlæggende indsigt i, hvordan du måler virksomheders CO2-aftryk. Du får indblik i GHG Protokollen, som er den førende standard inden for opgørelse og rapportering af drivhusgasser, samt viden om scope 1, 2 og 3 og værktøjer til at gennemføre CO2-beregninger.
Lær også om Science Based Targets initiativet, og hvordan det kan hjælpe virksomhederne med at sætte reduktionsmålsætninger.

Bemærk, at LCA-beregninger ikke indgår i dette webinar.

Målgruppe​

Rådgivere, der har brug for grundlæggende viden om metoder, standarder og værktøjer til, hvordan man måler virksomheders CO2-aftryk, og hvad deres kunder kan få ud af at kende deres CO2-aftryk på virksomhedsniveau.

Referenceliste

Gense webinaret her:

Oplægsholder

  • Indblik i måling af virksomheders klimaaftryk

    Klimarådgiver, Ida Sofie Martinsen

    Ida Martinsen er ansat som Klimarådgiver i DI. Med en kandidat i Klimaforandringer og erfaring fra rådgiverbranchen har hun bred viden om klimadagsordenen, herunder hvordan man finder data, gennemfører klimaberegninger, identificerer reduktionstiltag og etablerer konkrete målsætninger for sine klimaindsatser.