FN's verdensmål

FN’s verdensmål er en gamechanger for erhvervslivet og en stærk ramme for at arbejde med ansvarlighed som virksomheder. Rådgiverbranchen har her en unik mulighed for via deres rådgivning af kunderne at skabe stor impact i forhold til at realisere verdensmålene. 

Fra DI Rådgivernes side vil arbejdet med FN’s verdensmål også få et stærkt øget fokus på det anden side af sommerferien. Her kan du forvente en masse gode cases, formidling af konkrete værktøjer og kommunikation af den værdiskabelse, som branchen leverer til kunderne i en verdensmålskontekst.

Indsatsen vil være en central del af vores arbejde det kommende halvandet år, og bliver desuden også omdrejningspunkt for vores årsdag torsdag den 24. oktober 2019 samt en række kommende arrangementer efter sommerferien.

Ambition

DI Rådgiverne vil bidrage til inspiration og synliggørelse af rådgivervirksomhedernes indsats inden for FN’s verdensmål, blandt andet bæredygtighed udvikling. Ambitionen med DI Rådgivernes indsats er, at flere rådgivervirksomheder begynder at arbejde – eller arbejder mere end i dag – med verdensmålene.


Indsatsen

DI Rådgivernes indsats har fokus på at inspirere medlemsvirksomhederne til at komme i gang med at arbejde med verdensmålene – og til at de, der allerede arbejder med dem, får inspiration til at arbejde yderligere med bæredygtighed og verdensmålene.

Rådgivervirksomheder bringer viden rundt mellem offentlige og private kunder og er dermed i en unik position i forhold til at rykke kundernes fokus på bæredygtighed og verdensmålene. DI Rådgivernes indsats har derfor især fokus på at give inspiration til, hvordan rådgivervirksomheder kan flytte deres kunder. Der vil samtidig være aktiviteter, der er målrettet rådgiverne selv og aktiviteter, der synliggør rådgivernes arbejde med verdensmålene.

Konkret vil DI Rådgiverne holde arrangementer, dele viden om relevant information og værktøjer mm. DI Rådgiverne gennemfører indledningsvis en måling af, hvor aktive medlemmerne er i dag. Målingen bliver fulgt op om ca. 1,5 år for at se, hvor langt medlemmerne er kommet.DI Rådgivernes Verdensmålspanel

DI Rådgivernes bestyrelse har nedsat DI Rådgivernes Verdensmålspanel. Panelet skal:

  • Idéudvikle retningen for DI Rådgivernes indsats for verdensmålene
  • Bidrage til at konkretisere aktiviteterne
  • Inspirere til nye aktiviteter og måder at engagere medlemsvirksomhederne på
  • Være ressourcepool som fx oplægsholdere
  • Følge og sparre om indsatsen løbende

Panelet består af følgende medlemmer:

  • Martin Vith Ankerstjerne, Advice
  • Martin Delfer, Designit
  • Helle Søholt, Gehl Architects
  • Heidi Rottbøll Andersen, Living Institute
  • Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting


FN’s 17 Verdensmål giver bud på verdens mest presserende udfordringer – og samtidig grundlag for forretningsmuligheder. Verdensmålene blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN Topmødet i 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. De 17 mål – og 169 delmål - skal være trådt i kraft i 2030.
Verdensmålene drejer sig blandt andet om mere bæredygtigt klima, gode uddannelser til flere, bedre sundhed, reduktion af ulighed og bæredygtig økonomisk vækst.

Kirsten Alkjærsig

Kirsten Alkjærsig

Fagleder