DI Rådgiverne

God lobbyisme

DI Rådgiverne har i samarbejde med Public Relations Branchen under Dansk Erhverv lanceret en onlineportal til at fremme og synliggøre god, professionel lobbyisme. Portalen fungerer som en fælles platform, som skal synliggøre lobbyismens rolle i den komplekse, demokratiske beslutningsproces.

Besøg portalen godlobbyisme.dk.

Både politikere og medier har i de seneste år haft øget fokus på lobbyisme og ikke mindst lobbyisters etik og metoder. Derfor er det er afgørende for branchen at tydeliggøre, hvilke grundlæggende principper for god adfærd, som branchen arbejder efter.

Opgør med myter

Lobbyisme er ikke en gedulgt disciplin, som udøves af mørkemænd med tvivlsom moral og dybe lommer. God, professionel lobbyisme er derimod med til at opretholde vores demokratiske princip om at undersøge konsekvenser til bunds, inden ny regulering eller lovgivning bliver vedtaget - og herunder også at høre de berørte parter.

Lobbyister spiller en vigtig rolle

Lobbyisme er at fremme interesser og synspunkter i den politiske proces på egne eller andres vegne. Det forekommer derfor både i den lokale fodboldklubs kamp med kommunen for at få bevilget penge på næste års budget til etableringen af ny fodboldbane - og når en produktionsvirksomheds kontakter Folketinget med et ønske om lavere afgifter på f.eks. energi.

Uanset om aktøren er den lokale fodboldklub, en NGO, interesseorganisation, fagbevægelse, public affairs/public relationsvirksomhed eller anden aktør, så spiller de en vigtig rolle i forhold til at skabe en nødvendig dialog mellem erhvervsliv, civilsamfund og politiske beslutningstagere. De bidrager til, at lovgiver og de udøvende myndigheder bliver oplyst om konsekvenserne af eventuel lovgivning og afgørelser.

Læs mere

Læs mere om de ni principper for god lobbyisme:

Principper for god lobbyisme

Good lobbying principles

Relateret indhold