Værktøjer til arbejde med verdensmålene

DI Rådgiverne vil bidrage til inspiration og synliggørelse af rådgivervirksomhedernes indsats inden for FN’s verdensmål. Derfor har vi samlet værktøjer, måle-instrumenter, analyser og meget mere, så du kan få glæde af dem.

Vil du synliggøre dine værktøjer til arbejde med verdensmålene?

Har du værktøjer, måleinstrumenter, analyser eller lignende, som du vil dele med andre? Kontakt os og fortæl mere.

Send en e-mail til diraadgiverne@di.dk og svar på følgende spørgsmål:

1. Indhold og formål
- Beskriv hvad værktøjet kan hjælpe med, nævn fx konkret mulighed/eksempel
- Hvilket formål er værktøjet udviklet til?
- Er det udviklet til en særlig målgruppe?

2. Dækker værktøjet verdensmålene bredt eller et eller flere verdensmål?

3. Koster det noget at bruge værktøjet?

Værktøjer
Acadal - Framework til at lykkes med FN's Verdensmål

Et framework til at starte jeres forankring af verdensmålene

Arbejdet med verdensmålene er en kompleks udfordring som kræver stor forankring for at lykkes. Derfor er grundstammen i Verdensmål frameworket medarbejderinvolvering.

Det er bygget til at udfordre jer på de 17 verdensmål, men også arbejde dybt ned i de enkelte jobfunktioner, som fx. hvordan I skal arbejde med verdensmålene i salgsarbejdet, marketing eller produktionen.

Lad dine medarbejdere løse verdensmålene

Helt kort fortalt, så fungerer medarbejderinvolveringen således: Du aktiverer medarbejderne ved at stille dem en udfordring. Fx. “Hvordan styrker vi salgsdialogen med FNs Verdensmål?”. Det sker på vores digitale platform, som medarbejderne kan tilgå i deres normale web-browser.

Over de næste 4 uger bliver de præsenteret for ny viden fra vores specialister og konkrete tiltag og opgaver som udfordrer dem til at arbejde med verdensmålene i hverdagen. På baggrund af disse aktiviteter, opsamler vi deres ideer og refleksioner og deler dem i et socialt feed, hvor alle kan lære af hinanden og bidrage til at gøre de gode ideer endnu bedre

Til sidst har alle medarbejderne større viden, da de sammen har skabt løsningerne til udfordringen, som efterfølgende kan omsættes til nye processer, adfærd eller projekter omkring verdensmålene. Det gør helt automatisk, at den modstand I ellers ville have mødt i forhold til jeres nye forandringstiltag, reduceres væsentligt, samtidig med I får bedre muligheder for at lykkes med implementeringen af verdensmålene.

·         Forankres i og fastholdes af medarbejderne

·         Løses igennem de daglige opgaver med 2% tidsforbrug

·         Ingen møde-tung konsulent-process

Få adgang til et netværk af danske specialister

Verdensmål Frameworket bygger vi sammen med en række af de bedste danske specialister, som alle har et skarpt fokus på verdensmålene. 

De har indhold klar til at uddanne og udfordre dine medarbejdere i hvordan I kan arbejde med verdensmålene og indføre alle direkte i arbejdsmetoden på Acadal platformen.

Digital involvering skaber resultaterne

Den digitale platform er hjertet i medarbejderinvolveringen omkring verdensmålene. Det eneste det kræver er, at medarbejderne har adgang til en arbejdscomputer med Internet og en browser. Ved at gøre det på denne måde, vinder vi en masse ift. den traditionelle konsulent- og møde-tunge proces.

·         Færre ressourcekrævende workshops og møder

·        Kan gøres når det passer ind individuelt 

·        Bruges kun 45 minutter om ugen pr. medarbejder

·         Starter eksekvering af ny viden øjeblikkeligt

Læs mere om frameworket på Acadals hjemmeside.

Kontakt: Morten Dalum, CEO i Acadal A/S
mda@acadal.com
+45 4272 2772

Deloitte SDG Business Booster - vækstprogram for danske SMV'ere

Mange danske virksomheder er frontløbere inden for bæredygtighed og innovation. Udenrigsministeriet anslår, at verdensmålene frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, der har de bæredygtige løsninger, der skal til.

SDG Business Booster vil styrke SMV’ers muligheder for at udnytte de vækst- og eksportmuligheder, der opstår ved at løse de udfordringer, verdensmålene adresserer. SDG Business Booster gennemføres af Deloitte i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, kommunikationsvirksomheden Advice A/S og erhvervsnetværket CONNECT Denmark.

SDG Business Booster består af tre komponenter:

Vækstbriefings: Seminarer hvor virksomhederne inspireres til at se vækstmulighederne i at arbejde med verdensmålene.

SDG Lab: Workshops hvor der arbejdes med at identificere muligheder for at skabe vækst med verdensmålene, så virksomhederne kan realisere deres vækstambitioner og eksportmuligheder. 

SDG Lab er et kortere forløb, der består af en halvdagsworkshop med Deloitte, en rådgivningssession med en relevant ekspert, opfølgende møde med Erhvervshus Hovedstaden og afslutning med et Pitch Springboard, hvor virksomhederne præsenterer deres forretningsidé for et særligt udvalgt panel fra Connect Denmarks erhvervsnetværk. Første runde af SDG Lab løber i perioden maj-juni 2019. Der er plads til 8 virksomheder.

Næste runde af SDG LAb løber i perioden januar-marts 2020. Der er plads til 8 virksomheder i Region Hovedstaden og 8 virksomheder i Region Syd. Deltagelse er gratis. Kontakt Søren Schou for mere information – se kontaktinformation herunder.

SDG Growth Path: SDG Growth Path skal fremme skalering og eksport af de bæredygtige produkter og løsninger, som virksomhederne allerede ligger inde med – og som i sammenhæng med verdensmålene kan give et afgørende boost forretningsudvikling og eksport. I forløbet får virksomhederne hjælp til at kvalificere deres vækstmuligheder og til at udforme dem til en konkret strategi

SDG Growth Path er et 3-måneders individuelt forløb, der består af tre individuelle workshops med Deloitte, eksportrådgivning, opfølgende møder og sparring med Erhvervshus Hovedstaden, kommunikationsrådgivning fra Advice, og afsluttes med Springboard hos Connect Denmark.

Næste runde af SDG Growth Path løber i perioden marts-juni 2020. Der er plads til 3 virksomheder i Region Hovedstaden og 3 virksomheder i Region Syd. Deltagelse koster kr. 25.000. Kontakt Søren Schou for mere information – se kontaktinformation herunder.

Læs mere om SDG Business Booster på Deloittes hjemmeside.

Kontakt: Søren Schou, Manager i Deloitte
sschou@deloitte.dk
+45 3093 4305

 

NIRAS SDG Capture - et operationelt dialogværktøj

Hvordan kan dit projekt understøtte FN’s 17 verdensmål? Det spørgsmål hjælper værktøjet SDG Capture dig med at svare på ved at gøre verdensmålene operationelle og konkrete i ethvert projekt.

Det kan være en udfordring at omsætte ønsket om at arbejde med FN’s verdensmål til konkret handling. Derfor har NIRAS lanceret værktøjet SDG Capture, som hjælper dig med at omsætte verdensmålene til konkrete og bæredygtige initiativer i et hvilket som helst projekt.

Det gratis dialog- og screeningsværktøj tilbyder en systematisk tilgang til, hvordan du kan arbejde med verdensmålene ved at opstille konkrete mål og overvåge indsatserne. SDG Capture gør det nemt at skabe overblik over de kontaktflader, der er imellem FN’s verdensmål og stort set alle tænkelige projekter inden for kommuner, regioner, industrien, sundhedssektoren, forsyning, transport- og bryggebranchen etc.

SDG Capture sikrer konkrete initiativer og målbarhed mellem dit projekt og verdensmålene. Som dialogværktøj øger det samarbejde og tværfaglighed samt medvirker til at nedbryde silotænkning. På den måde bliver FN’s verdensmål mere end blot ’et mærkat’, du kan hæfte på et projekt. Verdensmålene bliver til tydelige muligheder, valg og fravalg i din egen kontekst samt løbende igennem hele dit projekt. Det giver et mere bæredygtigt resultat i sidste ende.

Læs mere om SDG Capture på NIRAS hjemmeside.

Kontakt: Johan Harkjær Kristensen, Projektleder i NIRAS
jhkr@niras.dk
+45 6020 1920

ORBICON Mylius-værktøjet - et strategisk dialogværktøj

Strategisk snak skal omsættes til bæredygtige handlinger. Et nyt dialogværktøj vil hjælpe virksomheder med at få mest muligt ud af indsatsen.

Orbicon har udviklet et intuitivt dialogværktøj, der skal gøre det lettere for virksomheder at komme i gang med FN’s Verdensmål.  Det opleves ofte som svært, uoverskueligt og omkostningstungt at arbejde konkret med Verdensmålene, fordi det er stort og breder sig over mange fagområder. Orbicon har udviklet en løsning - et værktøj, som de kalder Mylius. Med Mylius kan virksomheder hurtigt komme i gang med de mest værdigivende tiltag i forhold til Verdensmålene og lægge langsigtede planer.

Navnet Mylius kommer efter Hedeselskabets visionære grundlægger, Enrico Mylius Dalgas, og henviser til den grønne innovation, som værktøjet vil være med til at skabe. Udviklingen af værktøjet sker i samarbejde med flere af Orbicons kunder.

"Vi ser, at mange virksomheder efterspørger en metode til at komme i gang med arbejdet med verdensmålene. Det kan vi nu hjælpe dem med, og vigtigst af alt kan de bruge Mylius til at få mest værdi ud af deres investeringer", siger Per Christensen, administrerende direktør i Orbicon.      

DIGITALT OG VISUELT

Det er naturligvis en digital løsning, der kan tilgås via en hjemmeside og bruges som en app. Det betyder, at alle kan udfylde værktøjet, hvor end de er. Udgangspunktet kan være virksomhedens profil, projekter, produkter eller services.

"Mylius er et simpelt og ligetil værktøj, der kan skabe overblik og være en katalysator for en dialog om Verdensmålene. Der er tit mange interessenter og et stort behov for at forklare meningen og værdien i de forskellige indsatser, og det kan Mylius hjælpe med at gøre klart" siger projektleder Lea Ravnkilde Møller, der bl.a. står bag udviklingen af værktøjet.

Mylius giver et visuelt overblik over arbejdet med Verdensmålene og delmålene. Virksomheden kan sætte målsætninger, arbejde med forskellige scenarier og lave konkrete handleplaner med tid og økonomi.

"Udviklingen går lynhurtigt lige nu, og du skal være knivskarp på at kunne levere bæredygtige løsninger på fremtidens rådgivermarked. Det skal ikke bare være overordnet strategisk snak, men noget der udmunder i konkrete handlinger og forbedringer. Det er en tilgang, vi har haft hele tiden, og det bliver nu systematiseret i forhold til FN’s Verdensmål" slutter Per Christensen.

Læs mere om Mylius-værktøjet på ORBICONS hjemmeside.

Kontakt: Lea Ravnkilde Møller, Projektleder hos ORBICON
leam@orbicon.dk
+45 2362 4429

Hygade - Sikkerhedsvurdering af kosmetik

Vort databaseudtræk med kundens råvarer i form af, hvad vi kalder en ”bruttoliste” med alle relevante data på kundens råvarer, kan hjælpe kunden til at vælge de mest relevante råvarer til et nyt projekt – og let beregne, hvilken koncentration af en råvare, man sikkert kan anvende. Endvidere giver den et godt overblik over, hvilke in-house råvarer; man alternativt kan anvende.

Værktøjet er udviklet til beregninger i forbindelse med sikkerhedsvurdering af kosmetik – samt til søgninger på alternative – eller lignende råvarer i forhold til toksikologiske egenskaber – såvel humantox som miljøtox.

Værktøjet er målrettet til kosmetikudviklere – og -producenter, og fokuserer på nuværende tidfspunkt på 12 af verdensmålene.

Kundens ”bruttoliste” får kunden som service i forbindelse med vore sikkerhedsberegninger for kunden – eller i forbindelse med at vi søger et miljømærke, et naturmærke og/eller et Allergimærke for kunden.

Kunden véd så at vi evt. kan hjælpe dem med at søge andre alternativer i vor database.

I forbindelse med vort arbejde for kunden laver vi normalt en fælles dropbox, hvori vi lægger relevante artikler og foredrag, samt vejledninger for kosmetik-ansvarlige (Responsible Persons iflg kosmetiklovgivningen.)

Ideen med HYGADE er at uddanne og opdrage næste generation af kosmetikkemikere i Skandinavien – og ..
Det gør vi ved at møde vore kunder, holde foredrag, være aktive i netværk og udfordre vore kunder.

Kontakt
Jørgen & Mette Gade Hyldgaard
Tlf.: +45 6471 4953
Mobil: +45 4037 0869
Mail: hygade@hygade.com

Læs mere på Hygades hjemmeside her.