DI Rådgiverne

Verdensmålsstafetten

Verdensmålsstafetten er en stafet, som over 10 uger vil vandre fra medlem til medlem, hvor hver stafetmodtager i en video vil fortælle om deres største udfordring i arbejdet med verdensmålene, og hvordan de har løst udfordringen. Se de forskellige udfordringer og løsninger herunder.

9.
Karina Holm Henriksen, CEO og partner
& Christina Blak, kreativ direktør og partner
We Love People A/S

We Love People er et strategisk kreativt bureau, der har comittet sig til FN's verdensmål gennem særligt at inspirere og hjælpe andre virksomheder til at agere bæredygtigt og rapportere om deres bæredygtige transformation.

We Love People har blandt andet udviklet værktøjer, der skal hjælpe med koble ledelsens bæredygtige vision og medarbejdernes handlinger gennem samtaler. CEO Karina Holm Henriksen og kreativ direktør Christina Blak påpeger begge, at kreativiteten er evnen til at se muligheder - og den bringer We Love People i høj grad i spil gennem deres rådgivning af kunderne.

Du kan læse mere om We Love Peoples arbejde her.

8.
Thomas Vejlemand - CEO, Infomedia &
Maria Bach - Senior Advisor, Infomedia

Infomedia bidrager med nye perspektiver i bæredygtighedsagendaen og fremmer verdensmålene. At prioritere og konkretisere arbejdet med verdensmålene, og så integrere dem i organisationens kerneforretning er nøglen til at lykkedes med at skabe en bæredygtig forretning, ifølge Senior Advisor Maria Bach fra Infomedia. "Få prioriteret hvad der er I gør godt i forhold til verdensmålene – og så gør det fuldt ud. Kig ikke på alle 17 verdensmål – kig på nogle få.” siger hun.

7. 
Dariush Rezai
CEO, Sweco A/S

Verdensmålene og bæredygtighed er en del af Swecos værdisæt og for CEO Dariush Rezai handler bæredygtighed blandt andet om ansvarlige beslutninger og handlinger samt en indstilling på, at sådan et værdisæt også koster noget. Hver dag arbejder ingeniør- og arkitektvirksomheden for at sætte deres viden og kompetencer i spil i forhold til at indtænke verdensmål og bæredygtighed i deres løsninger. Som et eksempel på det har Sweco blandt andet været arkitekter på byggeriet UN17 Village i Ørestaden, der er det første byggeri af sin slags i verden, hvor samtlige 17 verdensmål er indarbejdet i det samlede bygningsdesign.

Sweco indgår derudover også i Vores Mål-partnerskabet sammen med blandt andre Deloitte, Kraka, RUC, Sweco m.fl., der skal være med til at udbrede verdensmålene i det danske samfund.

Sweco A/S

6.
Martin Søegaard
Head of Consulting & Partner, Deloitte Danmark

Deloitte hjælper danske virksomheder med at omstille innovative ideer til kommercielle bæredygtige løsninger. Innovation og strategiske partnerskaber i det danske erhvervsliv er ifølge Martin Søegaard nøglen til, at Danmark bliver abolutte frontløbere på SDG dagsordenen. ”Vi er nødt til at finde løsninger, og vi er nødt til at finde dem sammen.” siger han. Konsulenthuset er også med i projektet Vores Mål, der skal skabe et fælles udgangspunkt for målene i Danmark og styrke kendskabet til dem. Det kan du høre Martin fortælle om i videoen.

5. 
Karne Lykkebo
Managing partner, Geelmuyden Kiese A/S

Karne Lykkebo, der er managing partner i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese mener, at en af udfordringerne med verdensmålene er at mange danskere kender til dem, men det kun er meget få, der ved hvad det konkret betyder for dem. Hvis vores adfærd reelt skal ændres og målene indfries, skal verdensmålene kommunikeres langt mere kantede og mindre polerede, så det ikke kun henvender sig til myndigheder og virksomheder, men også helt almindelige danskere. 

Den mission skal Geelmuyden Kiese være med til at løse sammen med bl.a. Deloitte, Kraka, RUC, Sweco m.fl. gennem Vores Mål-partnerskabet. Partnerskabet har til formål at udvikle et fælles udgangspunkt for FN's verdensmål i Danmark samt øge kendskabet til målene i det danske samfund. Bag partnerskabet står Folketingets 2030-panel og Danmarks Statistik.

Geelmuyden Kiese A/S

4.
Mads Møller,
CEO, Nordiq Group A/S

"I Danmark er der stadig en stor udfordring med at arbejde på tværs af faglige siloer. Verdensmålene kan være med til at løfte os", siger Mads Møller, CEO i Nordiq Group. Hør ham fortælle om det gode eksempel på, hvordan Nordiq Group har indtænkt flere af målene såsom klima, sanitet, trivsel og bæredygtige communities ind i strategisk byfornyelse i et bydistrikt i Beijing – så der også er taget højde for byrum, der skaber trivsel, store nedbørsmængder og nyt livsgrundlag til dem, der levede af at samle skrald førhen. Udfordringen ved at arbejde med verdensmålene for Mads Møller er, at de er et procesværktøj, og derfor ikke et decideret løsningskatalog.

 

Nordiq Group A/S

3.
Rasmus Ødum,
COO, COWI A/S

En af udfordringerne med verdensmålene hos COWI er, at få det forretningsgjort, fortæller Rasmus Ødum, COO i COWI. Det har de løst ved, at skabe et fælles sprog og værktøjskasse i organisationen til kundedialog med afsæt i SDG'erne. Samtidig har COWI også fokus på at få sammensat kompetencerne på tværs, da tilgangen til SDG'erne kræver helhedsløsninger, så det i sidste ende kan styrke både COWI og gøre kunderne til "helte" indenfor SDG'erne.

COWI A/S

2.
Martin Delfer
Nordic Business Director, Designit A/S

Hør, hvordan en strategisk designvirksomhed som Designit arbejder med verdensmålene fra Martin Delfer, Nordic Business Director. Indsatsen i Designit er både rettet mod egen ”husholdning” i virksomheden, projekterne til kunderne og deltagelse i entreprenørskabsinitiativer og samarbejde med klimaorganisationer. Det er i høj grad med til at få medarbejderne til at tage et medansvar.

Designit A/S

1.
Mette Kynne Frandsen
CEO, Henning Larsen A/S

Hør Mette Kynne Frandsen, CEO i Henning Larsen, fortælle om deres arbejde med at involvere hele virksomheden i at udvælge og arbejde med verdensmålene, hvor særligt mål nummer 3, 11, 12 og 17 er af stor betydning for deres løsninger til kunderne. Det ses blandt andet i udviklingsprojektet "Københavns Klimakarré – Fremtidens Byfornyelse", som Henning Larsen er en del af  - et udbud med et ambitiøst mål om, at gøre boligbyggerier bedre for beboerne og klimaet.

Henning Larsen A/S

Fakta om stafetten

Læs mere om DI Rådgivernes Verdensmålsstafet, som blev skudt i gang ved vores Årsdag af Kristian Jensen, formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål.
Læs mere om stafetten her

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl

Relateret indhold