En af Danmarks absolutte styrker er at stå sammen og spille hinanden bedre. Det gælder også, når det offentlige og private samarbejder og understøtter hinanden i at udvikle løsninger til borgerne. 

DI Rådgiverne har netop udgivet et inspirationskatalog med indblik i hvilke ydelser, rådgivervirksomheder leverer til kommuner, regioner og staten, samt et værktøj til at undersøge, om en opgave løses mest effektivt af en privat rådgivervirksomhed eller internt i den offentlige organisation. 

Publikationen dokumenterer derudover, at konkurrenceudsættelse af opgaver betaler sig. Jo mere kommunerne køber private rådgivere, jo lavere er deres udgifter til områderne per borger.

Med vores inspirationskatalog ”Hvilke opgaver kan rådgiverbranchen løse for den offentlige sektor? – et bud fra branchen selv” ønsker vi at vise, at en af Danmarks absolutte styrker er at stå sammen og spille hinanden bedre. Det gælder også, når det offentlige og private samarbejder og understøtter hinanden i at udvikle løsninger til borgerne. Kataloget rummer en række konkrete cases samt mulige opgaver, som private rådgivere kan løse for det offentlige.

Vær med til at sprede publikationen og budskabet, når du har med offentlige kunder at gøre, så vi gennem samarbejde kan få de mest værdifulde løsninger til gavn for det danske samfund.

Samarbejde førte værdiskabende og effektiv løsning med sig i Gladsaxe

Et samarbejde mellem rådgivervirksomheden Orbicon, Gladsaxe Kommune og boligforeningerne ABG og GAA sikrede nye effektive løsninger på problemer med våde kældre og skader på bygninger efter skybrud.

Orbicon udviklede i samarbejde med boligforeningerne, Novafos og Gladsaxe Kommune projektet, der sikrede, at den kraftigere regn kunne nedsive i grønne arealer og vandgennemtrængelige parkeringsarealer - i stedet for at ødelægge bygningerne eller løbe i kloakken, hvor det rene vand ville blive sendt til rensning. Ud over en effektiv løsning skabte projektet større livskvalitet for borgerne i området og øgede biodiversiteten. 

Læs flere cases i publikationen, som du kan downloade i boksen til højre.

Kirsten Alkjærsig

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3569
  • Mobil +45 2465 8422
  • E-mail kna@di.dk