Offentlige indkøb, udbud og offentlig-privat samarbejde

DI Rådgiverne arbejder for at sikre et både større og bedre marked, når det offentlige køber rådgiverydelser.

Større og bedre marked, når det offentlige køber rådgiverydelser.

DI Rådgiverne arbejder for, at staten, regioner og kommuner konkurrenceudsætter flere opgaver til rådgivervirksomheder end i dag. Derudover arbejdes på at nedbringe offentlig konkurrenceforvridning og sikre mere fair og lige konkurrence fra det offentlige.

I forhold til at sikre bedre offentlige indkøb og udbud prioriteres det at reducere transaktionsomkostningerne ved offentlige indkøb af rådgiverydelser. Derudover arbejder DI Rådgiverne på, at det offentlige får mere fokus på innovation og kvalitet. Endelig er der opmærksomhed om, at udviklingen mod mere centraliserede indkøb ikke altid er hensigtsmæssigt, når det drejer sig om køb af rådgiverydelser.DI Rådgivernes OPS Panel bidrager med forslag til fokus og indhold i arbejdet.