Offentlige indkøb, udbud og offentlig-privat samarbejde

DI Rådgiverne arbejder for at sikre et både større og bedre marked, når det offentlige køber rådgiverydelser.

Større og bedre marked, når det offentlige køber rådgiverydelser

DI Rådgiverne arbejder for, at staten, regioner og kommuner konkurrenceudsætter flere opgaver til rådgivervirksomheder end i dag. Derudover arbejder vi på at nedbringe offentlig konkurrenceforvridning og sikre mere fair og lige konkurrence fra det offentlige.

I forhold til at sikre bedre offentlige indkøb og udbud prioriterer vi at reducere transaktionsomkostningerne ved offentlige indkøb af rådgiverydelser. Derudover arbejder DI Rådgiverne på, at det offentlige får mere fokus på innovation og kvalitet. Og endelig er vi opmærksomme på, at udviklingen mod mere centraliserede indkøb ikke altid er hensigtsmæssigt, når det drejer sig om køb af rådgiverydelser. DI Rådgivernes OPS Panel bidrager med forslag til fokus og indhold i arbejdet.