Offentlige indkøb, udbud og offentlig-privat samarbejde

DI Rådgiverne arbejder for at sikre et både bedre og større marked, når det offentlige køber rådgiverydelser.

Større og bedre marked, når det offentlige køber rådgiverydelser

DI Rådgiverne arbejder for, at staten, regioner og kommuner konkurrenceudsætter flere opgaver til rådgivervirksomheder end i dag. Derudover arbejder vi på at nedbringe offentlig konkurrenceforvridning og sikre mere fair og lige konkurrence fra det offentlige.

Vores prioriteter er at reducere transaktionsomkostningerne ved offentlige indkøb af rådgiverydelser. Derudover arbejder vi på, at det offentlige får mere fokus på innovation og kvalitet. Og endelig er vi opmærksomme på, at udviklingen mod mere centraliserede indkøb ikke altid er hensigtsmæssigt, når det drejer sig om køb af rådgiverydelser.

I DI Rådgiverne har vi nedsat et OPS Panel med repræsentanter fra branchen, der skal bidrage med forslag til fokus og indhold i arbejdet.