Afgørelse om konsortier

Den 24. juni 2015 afgjorde Konkurrencerådet, at konsortiet Dansk Vejmarkerings Konsortium er ulovligt. Konkurrenceankenævnet har den 11. april 2016 stadfæstet kendelsen.

Konkurrencerådet vurderede, at virksomhederne hver for sig kunne have løst såvel enkelte delaftaler som det samlede udbud, og at konsortiesamarbejdet ikke bidrager med effektiviseringsgevinster, der opvejer konkurrencetabet. Det fremgår af afgørelsen, at virksomhederne i forhold til egen kapacitetsvurdering skulle tage udgangspunkt i, at de kunne udvide kapaciteten.

DI Rådgiverne vurderer, at der er tale om en meget hård afgørelse, herunder er der stillet meget store krav til de to deltagende virksomheders kapacitetsvurdering. DI Rådgiverne vil sammen med DI nøje følge sagen i de kommende måneder.

I DI Rådgiverne oplever vi også ofte, at offentlige indkøb er tilrettelagt, så de fører til, at tilbudsgiverne bliver nødt til at indgå konsortier for at have en chance for at vinde opgaven, eksempelvis fordi omsætningens størrelse tæller meget.

Kort fortalt siger reglerne om konsortiedannelse at:

1) Konsortier er lovlige, hvis virksomhederne ikke hver for sig kan løse den udbudte opgave.

2) Konsortier er lovlige, hvis effektiviseringsgevinsterne er større end konkurrencetabet i den situation, hvor virksomhederne kan løse den udbudte opgave hver for sig.

Mere om sagen

Den 24. juni afgjorde Konkurrencerådet, at konsortiet Dansk Vejmarkerings Konsortium er ulovligt. Konsortiet består af virksomhederne LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S, der vandt et udbud fra Vejdirektoratet.

Konkurrencerådet har vurderet, at virksomhederne hver for sig kunne have løst såvel enkelte delaftaler som det samlede udbud, og at konsortiesamarbejdet ikke bidrager med effektiviseringsgevinster. Dermed er konsortiet ulovligt, og Konkurrencerådet har påbudt virksomhederne straks at stoppe de ulovlige aftaler.

Virksomhederne, der indgik konsortiet, har derimod vurderet, at de ikke hver især havde den fornødne kapacitet til at kunne byde på hele udbuddet (som bestod af 3 delaftaler). Endvidere har de anført, at deres samarbejde bidrager med væsentlige effektiviseringsgevinster. Virksomhederne var derfor af den opfattelse, at deres konsortium var lovligt. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, udtalte følgende i forbindelse med kendelsen: ”Det kan bidrage til at styrke konkurrencen, hvis virksomheder sammen byder på en opgave, de hver for sig er for små til at løse. Omvendt vil et konsortie være ulovligt, hvis virksomhederne hver især vil kunne byde på opgaven, og samarbejdet i øvrigt ikke giver væsentlige effektivitetsfordele."

DI Rådgivernes brev til ministeren

Her kan du læse vores brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen samt hans svar.

DI Rådgivernes brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 3.nov. 2015.pdf

Svar fra erhvervs- og vækstministeren vedr. udbudsvilkår 9. december 2015.pdf

Kirsten Alkjærsig

Kirsten Alkjærsig

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3569
  • Mobil +45 2465 8422
  • Send e-mail